17 Kas 2011

Demokrasinin temel kurumu olarak genel askerlik


Bedelli askerlik”, yine sahneye fırladı. Fırlatıldı elbette!
KİT’lerin özelleştirilmesinden ordunun özelleştirilmesine
KİT’lerin özelleştirilmesiyle başlayan süreç, ancak ordunun özelleştirilmesiyle tamamlanır. Çünkü kamu ekonomisinin tasfiyesi ile genel askerlik sisteminin tasfiyesi aynı programın en temel iki maddesidir.
Bizim gibi Ezilen Dünya ülkelerinde kamu ekonomisi ve genel askerlik sistemi, milli devletin ekonomik temelini ve silahlı güvencesini oluşturur. Demokrasi ise ancak milli devletle olur.
Küreselleşme programının ordusu
Emperyalizmin küreselleşme programına bağlanan partiler, başta AKP olmak üzere CHP’ye kadar, orduyu profesyonelleştirme konusunda da ortak bir programa sahipler.
- Profesyonel ordu
- Özel ordu 
- Zorunlu askerliğin kaldırılması
- Askerliğin 6 aya indirilmesi
- Bedelli askerlik
Bunların hepsi, genel askerlik sistemini ortadan kaldırmaya yönelik planlar olarak gündeme geliyor.
Demokrasinin olmazsa olmazı
En ilginç olanı da bu önerilerin hepsi, “demokrasi” adına piyasaya sürülmektedir. Çünkü emperyalist küreselleşmede, demokrasinin tanımı bizim gibi ülkelerde ordu düşmanlığıdır. Oysa genel askerlik sistemi, demokrasi açısından genel seçim ve parlamento kadar temel bir kurumdur. Elbette kastettiğimiz, sahte seçimler ve sahte parlamentolar değil.
Bir ülkede, her erkeğin (ve hatta önümüze bakarsak aynı zamanda kadının) belli yaşta zorunlu olarak askerlik yapması, demokrasi açısından zorunludur.
Demokrasinin silahlı güvencesi
Her hükümet sistemi, ancak silahlı yaptırım gücüyle yürür. Demokrasilerde bu silahlı güç, ancak ve ancak genel askerlik ilkesiyle örgütlenebilir. Başka deyişle genel askerlik, demokrasinin şartı ve silahlı güvencesidir. Genel askerliğin demokratik devrimlerle ortaya çıkması, aslında her şeyi anlatmaktadır. Demokratik devrimler kralların, beylerin ve ruhbanların saltanatını güvence altına alan özel paralı orduları tasfiye etmiş, herkesin eşit yurttaşlar olarak katıldığı milli ordular kurmuştur. Özel ordu ile milli ordu arasındaki fark, bizim tarihimizde Yeniçeri ve Sipahi ile milli ordumuz arasındaki farktır. 19. yüzyıl sonlarından başlayan Hürriyet devrimleri ve Kurtuluş Savaşı sürecinde kurulmuştur. Bu süreçte silahlı yaptırım gücü, padişahın kulu olmaktan kurtarılmış ve milletin bağımsızlık ve bütünlüğünün hizmetine verilmiştir.
Genel oy, gizli oy verme, açık tasnif ve parlamento gibi kurumlar, ancak genel askerlik sistemi koşullarında, demokratik olarak işleyebilir.
En büyük demokrasi kahramanımız
Demokratik devrimimiz yarım kalmıştır. Ama arkada kalan 150 yıllık süreçte, demokrasi adına en iyi başardığımız kurumlardan biri, belki de birincisi genel askerliktir. Mehmetçik, Türkiye’nin en büyük demokrasi kahramanıdır.
Bedelli askerlik sistemine halktan yükselen itirazlar da demokrasi cephesindendir. Mehmetçiğin itirazlarıdır bunlar: Şehitlere bakın, fakirler ve emekçiler canlarını vermekte, zengin takımı ise bedeli parayla ödeme peşindedir. Profesyonel ordu kurduğumuz zaman, milli egemenliğin savunulması (vatan savunması), bir yurttaşlık görevi değil, kazanç amacıyla yapılan bir iş haline gelir.
Kınalı kuzu ve kiralık savaşçı
Genel askerlik ordu ile halkı yaklaştırırken, özel ordu halka yabancılaşmayı kaçınılmaz kılar; bütün tecrübeler ortadadır.
Genel askerlik sisteminde silahlı görevli, Mehmetçik’tir; anaların kınalı kuzusudur. Paralı asker ise para karşılığında bir iş yapmaktadır. Ancak bu işin savaş olması, kiralık savaşçıyı ücretli işçiden ayırır.
Para karşılığı teslim edilemeyecek milletin egemenliği gibi, vatan gibi, cumhuriyet gibi kurumları, paralı askerle savunamazsınız. Askerlik, ölmeyi göze alarak yapılan bir hizmettir. Oysa hiç kimse para karşılığı ölmeyi kabul etmez. Çünkü öldüğü zaman, paranın hiçbir değeri yoktur. Suphi Karaman Ağabey, sık sık, “Vatan için ölünür ama arsa için ölünmez” derdi.
Mehmetçik’te eşitlenmek
Genel askerlik, yurttaşları eşitler. Sınıfsal farkları arka plana iter. Aynı talim yerini, savaşta aynı mevziyi, aynı yatakhaneyi, aynı karavanayı paylaşırken yaşananlar, toplum hayatımızın en eşitlikçi kesitleridir. Paralı askerde bu ortak ruhu yaratamazsınız.
Yurttaşlık eğitimi
Öte yandan askerlik, özellikle Türkiye pratiğinde, yurttaşlığı öğrendiğimiz ve yaşadığımız en büyük okuldur. Eşi yoktur. Genel askerlik, hem eğitimi hem de uygulamasıyla vatanseverlik, aydınlanma, görev ve sorumluluk bilincini kazandıran, en önemli yurttaşlık eylemidir. Askerlikte yaşanan zaman, en büyük kazanımları elde ettiğimiz, en değerli zamandır. Tezkere için gün sayılsa da işin gerçeği budur.
Bu nedenlerle, E. Kur. Alb. Cemalettin Korkut Ağabeyim’in 18 Mart 2011 günlü mektubunda belirttiği gibi, askerlik hizmeti basit bir silah eğitimi değildir. Böyle bakanların demokrasi ve cumhuriyet değerleriyle ilgileri yoktur. Hiç savaş olmasa bile, genel askerlik bizi yurttaş kılan, bizi biz yapan, bize demokratik değerleri kazandıran, bizi etnik ve mezhepsel ayrı gayrılıklardan arındıran, çok önemli bir toplum pratiğidir.
Mehmetçiğin kırmızı çizgisi
Şu veya bu önerilerle genel askerlik sisteminin altını oymaya çalışanlar, demokrasinin en iflah olmaz düşmanlarıdır.
Profesyonel ordu yandaşından ancak demokrasi katili çıkar.
Mehmetçiğin de kırmızı çizgisi vardır! Deneyen öğrenecektir!

Hiç yorum yok: